Výběr tlakové nádoby

Správný výběr tlakové nádoby pro domácí vodárnu může mít výrazný vliv na životnost čerpadla. Proto má smysl výběr nádoby nepodceňovat a věnovat mu chvíli pozornosti. Na trhu je dnes nabídka tlakvých nádob široká. Následující návod by vám měl pomoci s výběrem. V případě dotazů se ná nás můžete kdykoliv obrátit.

Varianty nádob

Tlakové nádoby se vyrábí ve třech základních variantách. Varianty s vakem či membránou mají oddělenou vodu a vzduch, tlaková nádoba bez vaku či membrány má vodu a vzduch dohromady v jednom prostoru. Každá z variant má své výhody a nevýhody.

Tlakové nádoby s vakem: V tomto typu nádoby je voda čerpána do pryžového vaku. V prostoru mezi vakem a stěnou tlakové nádoby je tlakový plyn, který udržuje konstantní tlak a navíc chrání vak před poškozením. Při používání může docházet k úniku plynu z nádoby, je proto nutné tlak kontrolovat (přibližně jednou za 3 měsíce).

Tlak by měl být zpravidla o 0,2 baru nižší než zapínací tlak vodárny. Pokud dojde ke snížení přetlaku, bude častěji spínat čerpadlo, což má na čerpadlo negativní vliv. Vlivem výkyvů v tlaku dochází i rozpínání vaku, který se může poškodit nebo proděravět. Výhodou tlakových nádob na vodu s vakem je jejich zpravidla nižší pořizovací cena a také při poškození vaku nutnou vyměnit pouze vak a nikoli celou nádobu.

Tlakové nádoby s membránou: Nádoba má v sobě pryžovou membránu, která tak odděluje vodu od plynu. Narozdíl od vaku je ale membrána v nádobě napevno. I zde je tlaková nádoba natlakována už od výrobce. Správný tlak najdete buď v návodu, případně se nejčastěji nastavuje na hodnotu o 0,2 baru nižší než je zapínací tlak domácí vodárny.

Tlaková nádoba bez vaku: Voda i vzduch jsou v této variantě v jednom prostoru a nejsou od sebe ničím odděleny. Vzduch se musí do nádoby pravidelně doplňovat, buď připouštěním do vody nebo přifouknutím do nádoby. Je nutná pravidelná kontrola a obsluha. Výhodou je jednoduché řešení, na kterém se nemá téměř co poškodit. Obvykle se instalují do vlhkého prostředí.

Objem nádoby

Jako orientační výpočet pro volbu nádoby lze požít následující vzorec.

  • Zapínací tlak čerpadla: 2 bar
  • Vypínací tlak čerpadla: 3,5 bar
  • Max. požadovaný průtok: 220 l/min (Q)
  • Výkon čerpadla: 2 kW (P)

 

Objem nádoby = Q * K = 220 * 0,33 = 72,6 litrů


K je koeficient dle příkonu čerpadla

Příkon čerpadla (P)
  1 kW 2kW 3 kW 4 kW 5 kW
Koeficient [K]   0,25 0,33 0,42 0,5 0,58

 

Přesný výpočet objemu nádoby je složitější. V případě zájmu zpracujeme přesný návhr soustavy.