Výkon čerpadla

Součástí každého čerpadla by měla být tzv. Q-H křivka. Ta určuje závislost mezi dopravní výškou (výtlakem) a průtokem. Čím dál (výš) potřebujeme čerpat kapalinu, tím méně jí za určité časové období dokáže čerpadlo dodávat. Díky tomu rostou požadavky na výkon čerpadla. Výrobci obvykle udávají maximální hodnoty výtlaku (H) a průtoku (Q). Proto není vhodné vybírat čerpadlo podle těchto maximálních hodnot. Ve většině případů potřebujeme "silnější" čerpadlo a následně výkon odečíst na křivce.

  • Křivka níže uvádí maximální výtlak 90 m, maximální průtok 30 l/min
  • Pokud bude požadovaný výtlak 55 m, čerpadlo v tomto bodě dokáže dodávat 15 l/min

Výpočtem určujeme tzv. pracovní bod čerpadla.

Součástí pracovní křivky obvykle bývá také křivka příkonu P (W). Ta určuje, za jakých podmínek pracuje čerpadlo optimálně, případně zda čerpadlo není zbytečně předimenzované, nebo naopak nebude přetěžované (opotřebení větší spotřeba).

Výpočet výkonu čerpadla