Průtok

Průtok (Q) udává množství vody, jaké je čerpadlo schopno čerpat v určitém čase. Používané jednotky jsou l/s, l/min, m³/hod (převod m3 na litry). Výrobci většinou uvádějí maximální průtok, odhad lze provést z Q-H křivky na základě dopravní výšky, kam budeme kapalinu dopravovat. Reálný odběr je vhodné určit výpočtem.

Pro domácnost se doporučuje průtok 30 - 60 l/min. Průtok by měl odpovídat maximálnímu možnému odběru (pračka, myčka, napouštění vany, umyvadlo). Průměrná spotřeba vody pro vybraná odběrná místa:

  • Sprcha - 1,4 m3/hod.
  • Napouštění vany - 2,2 m3/hod.
  • Umyvadlo - 0,7 m3/hod.
  • Kuchyňský dřez - 1,4 m3/hod.
  • Pračka - 0,7 m3/hod.
  • Myčka - 0,7 m3/hod.
  • Zalévání zahrady - 0,7 až 1,5 m3/hod.