Aquamat

Dnes obecně užívaný termín aquamat vznikl jako značka tradičního výrobce expanzních nádob, společnosti DUKLA Trutnov. Aquamat představuje důmyslnou tlakovou nádobu na pitnou vodu - je akumulátorem a kompenzátorem, který spolehlivě reguluje tlak v soustavě pitné vody, udržuje ho v určitém rozmezí a tlumí hydraulické rázy. Nejenže zaručuje správné fungování soustavy, ale prodlužuje také životnost jejích prvků. Především šetří chod a opotřebení čerpadla tím, že snižuje frekvenci jeho spínání a vypínání

Na stejném principu jako aquamaty pro pitnou vodu jsou založeny i expanzomaty, které se uplatňují především v soustavách topení a chlazení. Také tyto expanzní nádoby dokážou regulovat tlak vody, který se mění v závislosti na jejím objemu, resp. variabilní teplotě. Obdobně jako je bez aquamatu nemyslitelný provoz domácí vodárny, hladký chod soustav ústředního topení zajišťuje expanzomat.

Expanzní tlaková nádoba (aquamat, či expanzomat) je prostorově rozdělená na dvě části. Prostor pro vodu doplňuje prostor pro plyn, který je na rozdíl od vody stlačitelný. Právě tato vlastnost je základem pro udržování konstantního tlaku v soustavě.

V případě soustav, kde koluje pitná voda, vak uvnitř expanzní nádoby obklopuje celý prostor určený pro vodu. Zamezuje tak kontaktu vody se stěnou nádoby, zvyšuje bezpečnost, podporuje hygienickou nezávadnost vody a také předchází korozi nádoby. Mezi plynem a vodou je přitom nepropustná membrána, která se označuje jako vak. Většina typů expanzních tlakových nádob umožňuje výměnu vaků v případech, kdy dojde k jeho poškození během provozu.