Tlak vody ve vodovodním řádu

Tlak vody je diskutované téma, zejména při výběru čerpadla do studny. Jak mluví zákon o veřejné síti? Tlak vody ve vodovodním řádu se řídí dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

  • Do dvou nadzemních podlaží musí být přetlak v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa (1,5 bar).
  • Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží musí být přetlak nejméně 0,25 MPa (2,5 bar).

Norma také určuje maximální přetlak

  • Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí být vyšší než 0,6 MPa.
  • V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.