Vrácení zboží do 14 dnů

     
 

Adresa pro zaslání zboží:
RedEd.cz - centrální sklad
Olomoucká 612/34
Horka nad Moravou 783 35

 

 

Podle zákona má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Dle platných obchodních podmínek vzniká toto právo pouze spotřebitelům, nikoliv nakupujícím firmám, resp. podnikatelským subjektům. V případě odstoupení od smlouvy mějte na paměti, že:

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím nevhodným způsobem je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny
     
   Upozorňujeme, že právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost
bezplatně si zboží půjčit a po 14 dnech jej vrátit zpět.
  
     


 Jak nejlépe postupovat?

 • Vyplňte prosím reklamační formulář (zvolte "Vrácení zboží do 14ti dnů").
 • Případně na emailovou adresu info@reded.cz zašlete formulář odstoupení od smlouvy.
 • Zašlete zboží na adresu RedEd.cz, Olomoucká 612/34, Horka nad Moravou 783 35
 • Nejpozději do 30 dnů po obrdžení zboží zpět k nám Vám zašleme peníze zpět na účet.

info-icon    Více informací k odstoupení od smlouvy viz Obchodní podmínky, článek 6.


 


 

     
 

Adresa pro zaslání zboží:
RedEd.cz
Olomoucká 612/34
Horka nad Moravou 783 35

 

 

Podľa zákona má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Podľa platných obchodných podmienok vzniká toto právo iba spotrebiteľom, nie nakupujúcim firmám, resp. podnikateľským subjektom. V prípade odstúpenia od zmluvy majte na pamäti, že:

 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.
 • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 • Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare v dôsledku nakladania s týmto tovarom nevhodným spôsobom je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
     
   Upozorňujeme, že právo na odstúpenie od zmluvy nemožno chápať ako možnosť
bezplatne si tovar požičať a po 14 dňoch ho vrátiť späť.
  
     

Ako najlepšie postupovať?

 • Vyplňte prosím reklamačný formulár (zvoľte "Vrátenie tovaru do 14tich dní).
 • Prípadne na emailovú adresu info@reded.cz zašlite formulár odstúpenia od zmluvy.
 • Zašlite tovar na adresu RedEd.cz, Olomoucká 612/34, Horka nad Moravou 783 35
 • Najneskôr do 30 dní po obrezaní tovaru späť k nám Vám zašleme peniaze späť na účet. 

info-icon    Viac informácií k odstúpeniu od zmluvy viď Obchodné podmienky, článok 6.