Vydatnost pramene

Budování studny a jímání vody musí probíhat podle požadavků normy ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody. Podle této normy může být voda jímána pouze v místě, které není zdrojem znečištění, nesmí být v blízkosti jiných studní, musí mít možnost spádování směrem od studny, je v předepsané vzdálenosti od veřejných komunikací a inženýrských sítí a musí mít požadovanou vydatnost pramene.

Právě vydatnost pramene často rozhoduje, zda nebo kde se vyplatí studnu vybudovat. Je to množství vody za čas, kterou je možno ze studny čerpat, aniž by se hladina vody nadměrně snížila. Vydatnost pramene je uvedena v protokolu o realizaci studny či vrtu.

Příklad

V případě starší studny lze vydatnost změřit jednoduchým pokusem. Do studny umístíme míru, odčerpáme označenou výšku, např. 10 cm a změříme, jak rychle se voda doplní. Vydatnost zjistíme výpočtem.

  • Studna má průměr 100 cm
  • Odčerpáme 10 cm

[V] = π * r2 * v
[V]= 3,16 * 1002 * 10 = 314 l

  • Voda se doplní za 120 minut.

314 l / 120 min =  2,62 l/min

Tabulka pro přepočet vydatnosti

l/s l/min l/hod
0,01 0,6 36
0,02 1,2 72
0,03 1,8 108
0,04 2,4 144
0,05 3,0 180
0,06 3,6 216
0,07 4,2 252
0,08 4,8 288