Samonasávací čerpadlo

img546

Vybíráte povrchové čerpadlo za účelem zalévání zahrady, nebo realizace domácí vodárny? Pak jste si jistě všimli omezeného použití z důvodu maximální možné výšky sání. A pokud se ptáte proč tomu tak je, tady je vysvětlení.

Nasáváním čerpadla je snižován tlak. Vzniklý podtlak saje vodu do trubky. Snížit tlak lze maximálně na hodnoty blízké 0 Pa, zatímco normální tlak vzduchu je roven 1 atmosféře. Rozdíl tlaků (cosi jako "síla nasávání") je tedy maximálně jedna atmosféra. Proti této "síle" ale působí hydrostatický tlak v nasávací hadici/trubce. Při výšce nad 10 m je už tento tlak větší než ona "síla nasávání" a čerpadlo tedy nemůže nasávat.

Započtením ztrát, které vznikají v celém systému a zmenšují "sílu sání", dostáváme uváděnou doporučenou maximální výšku sání samonasávacích čerpadel okolo 8 m.

Toto fyzikální omezení lze ale snadno obejít pomocí ponorného čerpadla, které je umístěno ve studni či vrtu a vodu vytlačuje. Dosáhnout pak lze prakticky libovolného tlaku, který snesou použité materiály a čerpat tedy z libovolné hloubky, např. vícestupňová ponorná čerpadla EVAK PUMP s výtlakem až 160 m.