Druhy zatížení S1 - S10

V souladu s mezinárodní klasifikací jsou dle ČSN EN 60034-1 definovány jednotlivé druhy zatížení.
Označení druhů zatížení S1 - S10.

  • Druh zatížení S1 - Trvalé zatížení - provoz při konstantním zatížení, který je dostatečně dlouhý pro dosažení ustálené teploty stroje a která se již dále nemění.

  • Druh zatížení S2 - Krátkodobý chod -Doba provozupři konstantním zatížení po stanovenou dobu Δtp , kteráje kratší, než doba nutná pro dosažení ustálené teploty stroje

  • Druh zatížení S3 - Přerušovaný chod - Sled stejných pracovních cyklů, z nichž každý zahrnuje dobu provozu Δtp. Při konstantním zatížení a dobu klidu a odpojení Δtr. Po dobu zatížení stroj nedosáhne ustáleného oteplení. Během doby klidu se stroj nestačí ochladit na teplotu okolí. Teplota, resp. oteplení stroje kolísá mezi maximální a minimální hodnotou. Rozběhový proud podstatně neovlivňuje oteplení.

  • Druh zatížení S4 - Přerušovaný chod s rozběhem
  • Druh zatížení S5 - Přerušovaný chod s elektrickým brzděním
  • Druh zatížení S6 - Přerušovaný zatížení - Sled stejných pracovních cyklů z nichž každý zahrnuje dobu provozu při konstantním zatížení Δtp a dobu chodu naprázdno Δtv (není zde doba klidu a odpojení).

  • Druh zatížení S7 - Přerušované pravidelné zatížení s elektrickým brzděním
  • Druh zatížení S8 - Přerušované pravidelné zatíženíse změnami otáček spojenými se změnami zatížení
  • Druh zatížení S9 - Nepravidelné zatížení a změny otáček
  • Druh zatížení S10 - Zatížení s nespojitými konstantními zatíženími