Vortex

Výhoda oběžného kola vortex oproti kanálovému oběžnému kolu spočívá v minimalizaci rizika zanesení. Oběžné kolo vortex vytváří rotující množství vody a tím vzniká vodní vír. Vodní vír je trychtýřovitý otvor, který se tvoří směrem dolů od vodní hladiny. Může se vyvinout v důsledku odtoku vody malým otvorem na dně nádrže nebo jímky nebo prostřednictvím čerpadla.

Oběžná kola vytvářející tento vír se nazývají oběžná kola vortex. Výhoda oběžného kola vortex oproti kanálovému oběžnému kolu spočívá v minimalizaci rizika zanesení. Oběžné kolo vortex je vhodnější volbou také tehdy, když má čerpaná kapalina vyšší obsah písku. Účinnost čerpadla s oběžným kolem vortex bývá nižší než u čerpadla s kanálovým oběžným kolem.

obezne-kolo

Oběžné kolo vortex tvoří v prostoru před oběžný kolem během čerpání vody vír. Na rozdíl od ostatních typů čerpadel dochází u kola vortex díky víru v komoře k minimálnímu kontaktu s částicemi v kapalině. Oběžné kolo vortex se neopotřebovává, je tedy určené pro znečištěné kapaliny s obsahem pevných částic.
Proč použít oběžné kolo vortex?

– Je odolné proti ucpání.
– Dochází k nízkému opotřebení oběžného kola.
– Je vhodné pro média s vyšším obsahem pevných částic

obezne-kolo-vortex