Tvrdá voda

Co je tvrdá voda a jak se změkčuje? Všechna čerstvá voda na světě nejprve spadne ve formě deště, sněhu či krup. Povrchová voda se odpařuje a slunce ji vytáhne zpět nahoru, kde se zní vytvoří mraky. Poté, téměř čistá a měkká začne padat ve formě deště. Jak prochází přes smog a prach v atmosféře, začne do sebe sbírat nečistoty, se kterými padázpět na zem. A jak prosakuje přes zeminu a skály nabírá tvrdost, rez, kyseliny, nepříjemnou chuť a zápach.

tvrda-vodaTvrdost vody je způsobena především vápencem rozpuštěným dešťovou vodou ze země. Z toho důvodu lidé v dřívějších dobách, když chtěli měkkou vodu, sbírali ji ze střech do sudů a nádob, ještě než nabrala tvrdost ze země.

Některá území mají korozivní vodu. Tento problém nemůže změkčovač napravit. Výrobce změkčovače se zříká odpovědnosti za korozi sanitárních potrubí, armatur či zařízení. Dalším běžným problémem vody je železo. Chemická/fyzikální povaha železa vyskytujícího se v přirozených zdrojích vody se dá rozdělit do čtyř základních typů:

  1. ROZPUŠTĚNÉ ŽELEZO: Tak zvané dvojmocné železo. Rozpuštěné železo je rozpustné ve vodě a může být zjištěno odebráním vzorku vody ke zpracování v čiré sklenici. Voda ve sklenici je nejprve čistá, ale pokud ji vystavíte vzduchu, může se postupně zakalit nebo zabarvit zdůvodu oxidace. Tento typ železa může být odstraněn z vody principem výměny stejných iontů, které zvody odstraňují i tvrdost, vápníku a hořčíku.

  2. ČÁSTICOVÉ ŽELEZO: Tak zvané železité nebo koloidní železo. Tento typ železa je nerozpustnou částicí železa. Kodstranění tohoto typu železa je nutné použít filtrační úpravu. Změkčovač odstraní větší částice, ale tyto částice nemohou být efektivně odstraněny během fáze regenerace a posléze zanesou pryskyřice pro výměnu iontů.

  3. ORGANICKÉ VÁZANÉ ŽELEZO:Tento typ železa je silně vázán na organické složení vody. Proces iontové výměny samotný nemůže tuto vazbu narušit a změkčovač tedy tento typ železa neodstraní.

  4. BAKTERIÁLNÍ ŽELEZO: Tento typ železa je chráněn uvnitř buněk bakterií. Stejně jako u organického vázaného železa nemůže být tento typ odstraněn změkčovačem vody.

Je důležité vědět, že když změkčovač odstraňuje tvrdost a rozpuštěné železo, musí regenerovat častěji, než když by normálně odstraňovala jen tvrdost. Kurčení  frekvence těchto regenerací bylo použito mnoho faktorů a vzorců. Doporučuje se, aby byl změkčovač regenerován, když dosáhl 50 – 75% vypočítané kapacity při samotné tvrdosti. To minimalizuje případné znečištění vrstvy pryskyřic.

Pravidelné čištění vrstvy pryskyřic je nutné kudržení této vrstvy bez zanesení železem, pokud změkčovač provozujete s vodou s rozpuštěným železem. I při provozu změkčovače s vodou sméně než maximem rozpuštěného železa, by měla být prováděna pravidelná čištění.