Třída izolace

Třída izolace elektromotorů se značí písmeny A, E, B, F, H přičemž udává horní hranici oteplení, kterému je schopný motor odolávat. Motory jsou při klasickém zatížení konstruovány na okolní teplotu do cca 40°C, kdy samotný motor (vinutí motoru) je odolný proti vlastnímu oteplení až do následujících hodnot:

  • třída Izolace A: maximální teplota vinutí 105°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 60°C, teplotní rezerva: 5°C)
  • třída Izolace E: maximální teplota vinutí 120°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 75°C, teplotní rezerva: 5°C)
  • třída Izolace B: maximální teplota vinutí 130°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 80°C, teplotní rezerva: 10°C)
  • třída Izolace F: maximální teplota vinutí 155°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 105°C, teplotní rezerva: 10°C)
  • třída Izolace H: maximální teplota vinutí 180°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 125°C, teplotní rezerva: 15°C)