Teplota vody

Teplota vody je důležitým parametrem pro správný návrh čerpadla, zejména pro složitejší aplikace a systémy.
V tabulce orientační ztráty výtlačné výšky v závislosti na teplotě. 

Teplota vody (°C) Ztráty výtlačné výšky (m)
15 0
20 0,006
30 0,22
40 0,52
50 0,98
60 1,73
70 2,85
80 4,51