Průchodnost čerpadla

pruchodnostZejména při výběru kalového čerpadla je jedním z určujících parametrů průchodnost oběžného kola. Toto číslo udává maximální průměr pevných částic, které jsou schopny projít čerpadlem. Pokud čerpaná kapalina obsahuje větší nečistoty, může docházet k ucpávání čerpadla, nebo bude vznikat na dně jímky sediment. Pro čerpání septiků je vhodné použít čerpadla s drtícím nebo řezacím zařízením.