PN - jmenovitý tlak

Jmenovitý tlak - Pressure Nominal (PN) je termín používaný k popisu tlaku, ke kterému je daný systém, prvek či zařízení navrženo tak, aby bezpečně odolávalo. Číslo PN popisuje jmenovitý tlak v barech, který daný prvek vydrží s vodou o teplotě 20 °C.

Pro převod bar na MPa použijte vzorec: (PN(bar)/10) = MPa.