Ochrana běhu na sucho

Čerpadla jsou kontruována pro čerpání vody nebo jiné kapaliny. V případě, že čerpadlem čerpáné médium neprochází, může dojít k váženému poškození. Proto se čerpadla opatřují ochranou proti běhu na sucho. Ochrana proti běhu nasucho je jakékoliv zařízení, které zabrání samovolnému běhu čerpadla při nedostatku kapaliny.

Typů ochrany existuje několik:

  • Základní ochranu představuje použití plovákového spínače, které bývají součástí např. kalových čerpadel.
  • Další možností, která se velice často používá, je instalace ponorných sond ve spojení se snímačem hladiny. Ochrana především do vrtaných studní. Bývají nejčastěji na principu vodivosti vody.
  • Kvalitní a osvědčené řešení představujé hlídání pomocí průtokového spínače. tzv. presscontrol. Elektronické jednotky nabízí doplňkové funkce, jako ochranu proti přetlaku, automatický restart čerpadla, nebo nastavení zapínacího / vypínacího tlaku. 
  • Moderní variantou je ochrana na principu měření účiníku motoru (frekvěnční měnič). Výhodou je především konstantní tlak v systému.