Kyselost (pH)

pH je číslo, kterým se v chemii vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s běžně užívanými hodnotami od 0 do 14. Neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm; naopak zásady mají pH > 7.

Látka (pH)

 • Kyselina v bateriích - pH < 0
 • Žaludeční šťávy - pH 2,0
 • Citronová šťáva - pH 2,4
 • Coca-Cola - pH 2,5
 • Ocet - pH 2,9
 • Pomerančová šťáva - pH 3,5
 • Pivo - pH 4,5
 • Káva - pH 5,0
 • Čaj - pH 5,5
 • Kyselý déšť - pH < 5,6
 • Mléko - pH 6,5
 • Čistá voda - pH 7,0
 • Krev - pH 7,34–7,45
 • Mořská voda - pH 8,0
 • Mýdlo - pH 9,0–10,0
 • Čpavek pro domácí použití - pH 11,5
 • Hašené vápno - pH 12,5
 • Louh sodný pro domácí použití - pH 13,5