Hloubka ponoru

Maximální hloubka ponoru určuje, jak hluboko pod hladinou může být čerpadlo umístěno. Všechna ponorná čerpadla mají nějaký limit maximálního ponoru. Tento limit vychází z maximálního vnějšího tlaku, který vytváří vodní sloupec. Při překročení tlaku může začít do čerpadla pronikat voda a tím dojde k poškození či zničení čerpadla.

Omezení se vztahuje zejména na odolnost ucpávek a těsnících prvků čerpadla. Jako u všech limitů platí určitá tolerance +-20 %. Pokud je tedy udávaná maxiální hloubka ponoru 30 m, můžeme jej ponořit do 35 m. Každopádně doporučujeme dodržovat limity uváděné výrobcem čerpadla. Reklamace na základě nesprávného použití čerpadel není uznatelná.