Atex

Dne 1. července 2003 vešla v platnost směrnice ATEX, kterou vydalo Evropské hospodářské společenství. Tato směrnice se stala závazným dokumentem pro veškerá mechanická zařízení, která jsou určena pro použití ve výbušném prostředí.

Výbušná atmosféra potenciálně extistuje všude tam, kde vzniká riziko výbuchu kvůli směsi plynu a vzduchu, prachu a vzduchu, páry a vzduchu anebo vzduchu a dalších vznětlivých kombinací, které jsou typické například pro výpary benzínu.

piusi_ex_nebezpeci_800

Pokud elektrické a mechanické prvky musí být užívány v prostředí s nebezpečím výbuchu, pak musí být navrhovány a kontruovány tak, aby nevytvářely, případně eliminovaly zdroje zážehu či vznícení, jako jsou např. jiskry, horské povrchy, statická elekřina a veškeré zdoje schopné zapálení těchto směsí.

Riziková prostředí, kde sre nacházejí plyny a hořlavé výpary, se vymezují do kategorie AREA 0 (konstatní riziko výbuchu), přech kategorie AREA 1 (pravděpodobné riziko výbuchu) až po kategorii AREA 2 (nízké riziko výbuchu, resp. každé riziko výbuchu, které přetrvává jen po krátkou dobu).

Čerpadla PIUSI do výbušného prostředí

Výrobce čerpadel PIUSI neustále zdokonaluje svoje přirozené dispozice nacházet řešení pro přepravu kapalin a rozšiřuje paletu produktů k přečerpávání a výdeji hořlavých kapalin.

Zkušenosti získané při výrobě čerpadel na morovou naftu spolu s narůstem požadavků trhu, významně podpořily vývoj nové řady čerpadel na benzín, lehký petrolej a naftu, splňující přísná kritéria směrnice ATEX pro jejich použití v prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu.

Produkty PIUSI byly uspěšně testovány a získaly certifikáty CESI a IECEx.

piusi_ex