Nejzajímavější studny ČR

Nejhlubší sahá do hloubky 163 m.
Ta nejstarší má přes 7000 let.
Zajímavosti a rekordy.

Studny slouží k jímání a odběru podzemní vody. Dnes se jedná o druh podzemní stavby ve smyslu Vodního a Stavebního zákona, nicméně studny se budovaly již od starověku a jednalo se mnohdy o velkolepé projekty. To dokazuje významnost, jakou studna, resp. podzemní voda pro společnost už od pradávna představovala. Připravili jsme povídání o třech nejzajímavějších studnách v naší zemi. Studny se kopaly, a dokonce i vrtaly již ve starém Egyptě, byť primitivním způsobem. Není překvapením, že právě zde byla o povrchovou vodu nouze. Ve středověku se potom mnohé studny kopaly nebo i hloubily hornickým způsobem (šachty). Na hradech se kopaly studny i za cenu velkých nákladů tak hluboké, dokud na vodu nenarazili, protože sloužily jako důležitý zdroj vody.
studny_cr… nejhlubší studna v ČR má neuvěřitelných 163 m. Najdete ji na hradě Zbiroh.

Nejhlubší studna

Nejhlubší studnu v České republice najdete na zámku Zbiroh, ten leží v Plzeňském kraji, konkrétně v okrese Rokycany. Její hloubka činí neuvěřitelných 163 metrů. Studna má krom pozoruhodné hloubky i zvláštní tvar, ten je totiž obdélný a nikoliv kruhový, jak bývá zvykem. Pravděpodobně kvůli stabilitě a technickým možnostem tehdejší doby. Studna má svůj vlastní pramen, který vytváří sloupec vody o výšce několika desítek metrů, takže voda je tu od středověku stále dostupná, nicméně dnes již využívaná. První záznamy o studni pocházejí ze 16. století, konkrétně o čištění. Předpokládaný vznik studny lze tedy datovat do této epochy.

Nejstarší studna

Nejstarší studna v České republice je zároveň světovým unikátem. Při budování dálnice D35 u Ostrova na Chrudimsku objevili archeologové pozůstatky konstrukce studny staré více než 7000 let. Svým stářím se datuje vznik této studny do doby Neolitu, nebo také mladší doby kamenné. Pravěké období (cca 8000 až 5000 let př.n.l.), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. Pravěká studna je vysoká 140 cm a skládá se ze čtyř rohových sloupků s drážkami, v nich drží prkna tvořící strany objektu. Půdorys unikátního nálezu má tvar čtverce se stranou dlouhou 80 cm. Je až k neuvěření, že studna byla po tisících letech vyzvednuta a převezena v jednom bloku.

Nejširší studna

Posledním nej v řadě je šířka. Nejširší nalezenou studnu u nás mají v Mělníku a studna má naměřen v nejširším zjištěném místě průměr 4,54 metru. Studna představovala velkou výhodou, kterou byl přímý přístup ke zdroji pitné vody. Studna totiž byla dlouho jediným zdrojem vody ve městě. Možná právě proto byla studna vybudována s velkorysým průměrem, který stále fascinuje.

 

Foto: Flickr • Text: Jan Kodl