Čerpání vody z potoka a řeky

Často diskutovaným tématem je čerpání vody z potoka, řeky, nebo jiného veřejného zdroje.

Můžete čerpat vodu z řeky?

Pokud vodu nabíráte do kýble, konve, nebo jinak svépomocí, je to z pohledu zákona v pořádku.

Ve chvíli, kdy pro čerpání vody používáte čerpadlo, musíte mít povolení. Odběr vody z potoků, řek, rybníků, jezer i přehradních nádrží upravuje vodní zákon. Ten praví, že každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu úřadu odebírat povrchové vody pro vlastní potřebu za podmínky, že k tomu nepoužívá zvláštní technické zařízení.

Povolení pro čerpání vody vydává vodoprávní úřad, odbor životního prostředí na obci s rozšířenou působností.
Pro získání povolené musíte znát následující:

 • za jakým účelem chcete vodu čerpat,
 • kolik vody chcete čerpat
 • a po jakou dobu.

Úřad si může vyžádat vyjádření podniků povodí, aby vaši žádost posoudil.

Kolik stojí čerpání vody z řeky nebo potoka?

 • Pokud povolení získáte, můžete vodu čerpat do určitého množství zadarmo.
  Bez poplatku můžete odebrat až 6 000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc.
 • Za odebírání vody bez povolení hrozí běžným občanům pokuta do výše 50 000 korun.
  U podnikatelů a firem je to až 100 000 korun.
 • Sankce vás čeká i tehdy, pokud odčerpáte více vody, než vám dovoluje povolení.
  Za 1m3 vody odebraný nad rámec povolení zaplatíte minimálně 10 Kč.

 

Uvedené informace jsou pouze informativní a mohou se lišit od aktuálních předpisů.