Zazimování čerpadel

Blíží se zima a s ní i nezbytná údržba čerpadel a vodáren, které jsou provozovány v prostorách, kde teplota může klesat pod bod mrazu. V takovém případě je nutné čerpadlo řádně zazimovat. Všechny části systému, ve kterých může voda vlivem mrazu zamrznout, je nutné vypustit.

Ponorná čerpadla s tlakovou nádobou

U takového provedení je nutné odvodnit vše v domě od tlakové nádoby směrem k čerpadlu. Čerpadlo odpojte od elekřiny. Otevřete nejvýše umístěný kohoutek a vypouštěcí ventil (ideálně co nejníže v prostoru studny). Pozor na umístění zpětných klapek v systému mezi čerpadlem a tlakovou nádobou. V takovém případě je nutné odvodnit systém i pod nimi. 

Většina ponorných čerpadel má zabudovanou zpětnou klapku, voda tedy zůstane v potrubí mezi čerpadelm a vypouštěcím ventilem. Je tedy důležité, aby ventil byl v nezámrzné hloubce. V každém případě se nemusíte bát poškození čerpadla, v nejhorším případě většinou hrozí maximálně poškození ventilu vlivem roztažnosti ledu.

cerpadlo_zazimovani

Domácí vodárny

Obdobně lze postupovat u klasických domácích vodáren, jež jsou napevno zabudovány do systému. Moderní vodárny mají obyvkle vestavený vypouštěcí ventil.

Povrchová čerpadla

Většina takových čerpadel pro zahradní účely je vybavena vypouštěcí zátkou. Odpojte všechny hadice, zbavte je zbytků vody. Vyšroubujte vypouštěcí zátku a z čerpadla vylejte všechnu vodu. Zátku nechejte vyšroubovanou a čerpadlo uskladněte v suché místnosti.

U čerpadel staré konstrukce - SIGMA SVA, AL apod - doporučujeme po propláchnutí vypouštěcí zátku našroubovat zpět a čerpadlo naplnit čistou pitnou vodou. Voda čerpadlo zakonzervuje a na jaře nebudete mít problém se zablokováním čerpadla. Čerpadlo uskladněte v suchu a teple. U moderních čerpadel není potřeba provádět žádné další speciální úkony.

Pokud je voda ve studni hodně tvrdá, železitá, vápenatá, ... po odpojení čerpadlo nejprve důkladně propláchtěte čistou pitnou vodou. Následně vodu vylijte. Zabráníte tak zaschnutí a zatvrdnutí usazenin a krystalů zejména na ucpávkách a usnadníte si tak uvedení do provozu na jaře.

Ruční pumpy

Ruční pumpě mráz neublíží, když studnu s ručním čerpadlem nebudete v zimě vůbec používat. V dnešní době slouží ruční pumpa jako alterntivní zdroj vody a před zimou voda opadne. Pokud hladina vody dosahuje vysoko, vyplatí se, když studnu zakryjete tepelnou izolací, například vatou či polystyrenem, případně ji ještě zatížíte.