Filtrace a úprava vody pro domácnosti

Úprava vody je zajištěna instalací filtrů na vodu nejčastěji za vstupem vody do domácnosti. Tento filtrační systém je navržen tak, aby snižoval tvrdost vody, odstraňoval chlor a kontaminanty, čehož výsledkem je lepší kvalita vody, která je vhodná pro běžné každodenní použití. Lepší kvalita vody se pak projeví na lepším zdraví a chuťi, prodloužení životnosti spotřebičů a odstraní problémy souvi-sející s vodním kamenem.

Optimální schéma zapojení

 

schema_zapojeni_filtrace_vody

Použité filtry