2. dotační výzva – Dešťovka II

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Domy musí sloužit pro trvalé bydlení. Rekreačních objektů se státní podpora netýká.

Na co lze čerpat dotaci:

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
  • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 

Dnes 7. srpna 2017 byla spuštěna druhá výzva s alokací 240 milionů korun. Elektronický příjem žádostí byl spuštěn 7. září 2017. Příjem žádostí v současnosti probíhá, k jeho ukončení dojde vyčerpáním alokace. Více informací o programu na oficiálním webu www.dotacedestovka.cz.